Alment praktiserende læge Peter Wied

Priser

De fleste ydelser hos den praktiserende læge er dækket af Sygesikringen og er dermed gratis for den enkelte patient. I en række tilfælde er dette dog ikke tilfældet, og afregning skal derfor i stedet ske direkte til lægen. Det drejer sig bl.a. om en række attester, herunder attest til fornyelse af kørekort, samt vaccination i forbindelse med udlandsrejse.

Nedenfor vises en oversigt over en række almindelige ydelser. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til klinikken.

Priser på almindelige ydelser

Ydelse Betaler Pris Moms Total
Aftalt telefonkonsultation Sygesikringsydelse 118,28 0,00 118,28
Attest vedr. kørekort Privatydelse 400,00 100,00 500,00
Attest vedr. parkeringskort Privatydelse 240,00 60,00 300,00
Attest vedr. sygemelding Privatydelse 400,00 0,00 400,00
Blodtagning fra blodåre pr. forsendelse Sygesikringsydelse 50,66 0,00 50,66
E-konsultation Sygesikringsydelse 46,47 0,00 46,47
Hepatitis A/smitsom leverbetændelse inkl. vaccine Privatydelse 600,00 0,00 600,00
Influenzavaccination incl. vaccine Privatydelse 300,00 0,00 300,00
Konsultation Sygesikringsydelse 148,35 0,00 148,35
Medical certificat Privatydelse 320,00 80,00 400,00
Mulighedserklæring Privatydelse 400,00 0,00 400,00
Stivkrampevaccination incl. vaccine Privatydelse 300,00 0,00 300,00
Sygebesøg zone 1 (0-4 km) Sygesikringsydelse 396,82 0,00 396,82
Sygebesøg zone 2 (5-8 km) Sygesikringsydelse 545,88 0,00 545,88
Sygebesøg zone 3 (9-12 km) Sygesikringsydelse 624,19 0,00 624,19
Sygebesøg zone 4 (13-16 km) Sygesikringsydelse 705,67 0,00 705,67
Sygebesøg zone 5 (17-20 km) Sygesikringsydelse 1.090,70 0,00 1.090,70
Sygebesøg zone 6 (fra påbegyndt 21 km) Sygesikringsydelse 1.411,38 0,00 1.411,38
Telefonkonsultation Sygesikringsydelse 28,95 0,00 28,95
Vaccination, efterfølgende i samme vaccinationsserie excl. vaccine Privatydelse 200,00 0,00 200,00
Vaccination, første i serie excl. vaccine Privatydelse 250,00 0,00 250,00
Vejledning i forbindelse med udlandsrejse. excl. vaccination Privatydelse 200,00 0,00 200,00
Vejledning i forbindelse med udlandsrejse. incl. vaccination, men excl. vaccine Privatydelse 250,00 0,00 250,00
Videokonsultation Sygesikringsydelse 166,46 0,00 166,46

Alle priser er i danske kroner (DKK).

Moms

Skattemyndighederne har pålagt de praktiserende læger at pålægge moms på alle attester, undtagen sygemeldinger.

Betaling

Betaling modtages kontant eller ved indbetaling til klinikkens kontonummer 6771 6280311. Vi kan også modtage betaling via MobilePay618558.

Det er desværre ikke muligt at betale i klinikken med dankort eller andet kreditkort.

Sygesikringsgrupper

De fleste danskere er gruppe-1-sikrede i Sygesikringen. Det betyder, at de fleste lægeydelser hos den praktiserende læger er gratis.

Et mindre antal vælger at tilmelde sig gruppe 2. Disse patienter er ikke tilmeldt en speciel praktiserende læge og kan vælge at henvende sig til speciallæger uden forudgående henvisning fra en praktiserende læge. Til gengæld dækker Sygesikringen ikke hele udgiften i forbindelse med behandling og undersøgelse. Patienter, der er gruppe-2-sikrede skal derfor betale, når de søger lægehjælp. Prisen for en konsultation fastsættes i det konkrete tilfælde på bagggrund af en vurdering af konsultationens omfang.

For grænsegængere og danskere bosat i udlandet gælder særlige regler

EU-borgere er dækket af deres EU-sundhedskort ved akut sygdom.

Du er velkommen til at spørge, hvis du ønsker nærmere information.