Alment praktiserende læge Peter Wied

Attester

Attester bruges i en række forskellige sammenhænge. Kommunen kan således - med patientens samtykke - bede om lægelige oplysninger i forbindelse med behandling af en konkret sag. Tilsvarende kan et forsikringsselskab bede om helbredsoplysninger som led i en forsikringssag.

Attester bruges også i forbindelse med erhvervelse eller fornyelse af kørekort, ved uarbejdsdygtighed, ansøgning om invalideskilt og oprettelse af pension.

De offentlige attester betales oftest af den rekvirerende myndighed. Det samme gælder for de fleste attester til forsikringsselskaberne. Andre attester afregnes direkte til lægen.

Motorattest

Reglerne for fornyelse af kørekort er ændret. Det betyder, at der nu ikke længere er krav om lægeattest før du fylder 75 år.

Kørekort udstedt før 19. januar 2013 er normalt gyldige, indtil du fylder 70 år. På dette tidspunkt kan du uden lægeattest forny kørekortet indtil din 75 års fødselsdag. Herefter skal kørekortet fornys hvert andet år med udfærdigelse af lægeattest. Fra du fylder 80 år skal kortet fornys hvert år og der skal gennemføres en lægeundersøgelse hver gang.

I klinikken er det sygeplejersken, der står for det praktiske arbejde med at gennemføre helbredsundersøgelsen og udfylde attesten. Herefter godkendes og underskrives attesten af lægen.

Når du bestiller tid til en motorattest skal du huske at medbringe et foto. Du må også gerne komme et kvarters tid før den aftalte tid, da du så kan nå at få udleveret og udfylde den første side, inden du skal ind til undersøgelsen.

Bestil tid

Når du bestiller tid til en attest, er det meget vigtigt, at du fortæller, hvilken attest det drejer sig om. Der er nemlig stor forskel på, hvor omfattende arbejdet med attesten er, og det er derfor afgørende, at vi får afsat den nødvendige tid, så du ikke skal komme flere gange.

Hvis du skriver, hvilken attest, du skal have udfyldt, kan du selv booke tiden på Patientportalen. Ellers er du velkommen til at ringe til sekretæren, som kan hjælpe dig med at finde en rigtig tid.