Alment praktiserende læge Peter Wied

Klinikken

Klinikken er beliggende i Lægehuset Slotsbryggen, som er Nykøbing Falsters største lægehus. Lægehuset rummer 7 selvstændige klinikker - 6 almen medicinske og 1 speciallægepraksis (øjenlæge). Der findes endvidere en psykolog. Klinikkerne samarbejder i forbindelse med ferier, kurser og anden frihed, og der findes en fælles vagtordning mellem lægerne. Lægehuset driver også et fælles laboratorium.

Vi lægger vægt på at kunne yde en god og effektiv service for vores patienter. Vi bestræber os på at have korte ventetider, og det er næsten altid muligt at få en tid til konsultation inden for 5 arbejdsdage. Akutte patienter ses samme dag.

Klinikken har lukket for tilgang svt et patienttal på 2500. Hvis tallet falder herunder, åbnes der for tilgang.

Læge Peter Wied

Peter Wied

Jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet i 1987 og har været speciallæge i almen medicin siden 1999. Fra 2008 har jeg været praktiserende læge i Lægehuset Slotsbryggen.

Jeg har en bred klinisk erfaring og har bl.a arbejdet mange år som afdelingslæge i skadestuen på Bispebjerg Hospital i København.

Ved siden af det kliniske arbejde har jeg i flere år arbejdet med sundhedsinformatik, dvs. anvendelse af IT i sundhedssektoren.

Jeg er næstformand i PLO-Sjælland (praksisudvalget) og praksiskonsulent på Nykøbing Falster Sygehus for akutafdelingen, billeddiagnostisk afdeling samt afdelingen for gynækologi, obstetrik og pædiatri.

Jeg er 61 år og stammer fra København.

Læge Katrine Gisselø Lauridsen

Katrine Gisselø Lauridsen

Katrine er uddannelseslæge (KBU) og skal være i klinikken i 6 måneder i forbindelse med hendes kliniske basisuddannelse. Forud for ansættelsen her, har Katrine været på akutafdelingen på Nykøbing Sygehus.

Du kan bestille tid til konsultation hos Katrine via Patientportalen eller ved telefonisk henvendelse til sekretæren.

Sygeplejerske Bente Frederiksen

Bente Frederiksen

Bente er vores dygtige sygeplejerske med mange års erfaring både fra sygehus og almen praksis. Hun har været i klinikken siden 2011.

Bente varetager kontroller i forbindelse med sukkersyge, forhøjet blodtryk, KOL mm. Derudover er det Bente, der står for behandling af vorter, kontrol af blodfortyndende behandling samt vaccination. Det er normalt også Bente, der står for undersøgelse i forbindelse med fornyelse af kørekort. Endelig tager Bente sig af rådgivning om vaccination i forbindelse med udlandsrejser.

Patientportalen er det muligt at bestille tid til disse behandlinger hos Bente.

Du kan ringe til Bente i hendes telefontid onsdag 9 - 12.

Lægesekretær Dorte Wied

Dorte Wied

Dorte varetager tidsbestilling og receptfornyelse af fast medicin. Hun er super effektiv og holder styr på alle de løse ender, som vi andre overser.

Dorte varetager sammen med de egentlige sekretæropgaver også andre opgaver i klinikken, hvor de aflaster og hjælper med patientbehandlingen.

Du kan ringe til Dorte i hendes telefontid, men hvis det ikke haster eller der er ventetid på telefonen, kan du med fordel bestille tid eller forny recepter via Patientportalen eller den nye app Min Læge.

Konsultation

Klinikken er åben for konsultation alle hverdage efter forudgående aftale. Tidsbestilling kan foretages via Patientportalen eller ved telefonisk henvendelse til sekretæren.

Akutte tider samt evt. sygebesøg aftales telefonisk med lægen i tidsrummet 8-9, tirsdag dog 11-12.

Tirsdag er der mulighed for sen konsultation efter forudgående aftale i tidsrummet 16-17.

Vær også opmærksom på, at du pga epidemien ikke bør booke tid til almindelig konsultation via Patientportalen, hvis du har luftvejssymptomer eller andre tegn på COVID-19. I sådanne tilfælde, kan du i stedet vælge at bestille tid til en videokonsultation. Hvis du vurderer, at dit problem ikke kan klares på denne måde, er du velkommen til at ringe, så vi kan drøfte mulighederne.

Stundom helbrede
Ofte lindre
Altid trøste

Hippokrates

Læger i uddannelse

I lighed med mange andre lægeklinikker, har vi ofte medicinstuderende og uddannelseslæger i klinikken, da vi fungerer som uddannelsessted for kommende læger og speciallæger.

De medicinstuderende er i praksis umiddelbart inden de afslutter deres uddannelse som læger og er derfor dygtige, men uden den store praktiske erfaring. I forbindelse med deres uddanelsesforløb kan konsultationerne blive optaget til senere gennemgang – men kun ved accept fra patienten.

Uddannelseslægerne er i klinikken som led i deres videreuddannelse til enten hospitalslæger eller alment praktiserende læger. De arbejder selvstændigt under supervision.

Risikobaseret tilsyn

Klinikken har i september 2017 haft besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, der ønskede at gennemgå klinikkens patientsikkerhed.

Klinikken har opnået følgende bedømmelse: Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden.

Du kan læse hele tilsynsrapporten her.

Nyhedsbrev

Nu kan du tilmelde dig vores nyhedsmail og modtage de seneste nyheder fra klinikken direkte i din inbox.

Vi sender besked til dig, når der er vigtig information fx vedr. ændrede åbningstider i forbindelse med ferie eller andre former for fravær. Endvidere sender vi nyhedsmails i forbindelse med særlige sundhedskampagner og lignende.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.

Se det seneste nyhedsbrev her.

Sygesikringskortet

Ved ankomst bedes du registrere dig ved at skanne dit sygesikringskort i kortlæseren ved indgangen, inden du tager plads i venteværelset. Du skal derfor altid medbringe dit sygesikringskort, når du skal til lægen.

Hvis du har mistet dit sygesikringskort, eller det er gået i stykker, skal du henvende dig til kommunen for at få det erstattet.

Udeblivelse

Klinikken oplever et stigende antal udeblivelser. Det er ikke hensigtsmæssigt hverken for klinikken eller for andre patienter, som evt kunne have haft glæde af den ikke anvendte tid.

Derfor vil der fremover blive pålagt et gebyr på 200 kr ved udeblivelse uden forudgående varsel.